Waarom dankbaarheid zo belangrijk is

Door dankbaar te zijn kunnen we meer en intenser genieten van wat er is en wat we hebben

 

 

 

Dankbaarheid is een keuze en een manier van leven

Dankbaarheid is de ervaring dat er iets goed is in ons leven of dat ons iets goeds overkomt.  Je kunt het ook vertalen als waardering hebben voor iemand. Dankbaarheid is een positieve emotie net zoals blijdschap en liefde. Maar ook je waarneming en je denken spelen een rol. We nemen een situatie of gebeurtenis waar, waaraan we een positieve betekenis toekennen en dat uit zich in een gevoel van dankbaarheid. Je kunt dankbaarheid ervaren voor algemene zaken en voor anderen.

Dankbaarheid voor algemene zaken

Bij dankbaarheid voor algemene zaken kun je denken aan waardering voor bepaalde omstandigheden, talenten of bezit. Wanneer we vakantie hebben en de zon schijnt kunnen we ons dankbaar voelen voor het mooie weer. Het mooie weer is niet te danken aan het concrete handelen van een persoon. Ook kunnen we dankbaar zijn voor bijvoorbeeld voorwerpen die ons leven makkelijker of leuker maken, de natuur, kwaliteiten of mogelijkheden die we hebben. Het gaat om waardering van aspecten van ons leven in het algemeen en wat het leven voorbrengt. Het waarderen van eenvoudige dingen staat hierbij centraal.

Dankbaarheid voor anderen

Daarnaast kunnen we ons dankbaar voelen naar de ander. Deze heeft iets voor ons gedaan dat we waarderen of blij mee zijn. Deze vorm van dankbaarheid heeft altijd betrekking op het handelen van een ander persoon. Wanneer we ziek in bed liggen en een vriend heeft boodschappen gedaan zijn we dankbaar voor zijn hulp. Dit noemen we dankbaarheid voor andere mensen. Het kan gaan om kleine daden en grote daden.

Dankbaarheid maakt ons vriendelijker

Er zijn verschillende manieren waarop het ontwikkelen van dankbaarheid kan bijdragen aan ons welzijn. Dankbaarheid leidt ertoe dat wat we hebben en meemaken minder vanzelfsprekend en gewoon gaan vinden. Daardoor kunnen we meer en intenser genieten van wat er is en wat we hebben. Daarnaast zetten gevoelens van dankbaarheid ons aan tot meer vriendelijkheid en openheid naar andere mensen. Het uiten van dankbaarheid is belangrijk voor het ontwikkelen en in stand houden van goede relaties.

Wetenschappelijk onderzoek

De Amerikaanse psycholoog Robert Emmons doet al 15 jaar onderzoek naar de effecten van dankbaarheid. Hij benoemt dat het erom gaat dat we, net als bij zelfcompassie, dankbaarheid als een levenshouding ontwikkelen. Dankbaarheid is een keuze en een manier van leven. Het is een vorm van bewustzijn. Inmiddels zijn er tientallen wetenschappelijk studies naar de effecten van dankbaarheid uitgevoerd. Volgens Emmons zijn de volgende effecten door oefening in dankbaarheid aangetoond;

Vitaler en enthousiaster. Bereiken vaker persoonlijke doelen. Kunnen beter met stress omgaan. Hebben meer waardering voor zichzelf. Zijn genereuzer en vriendelijker. Hebben hechtere relaties. Genieten langer van positieve ervaringen. Hebben een gezonder hart. Zijn veerkrachtiger.

Wat wil een mens nog meer? Beoefen meer dankbaarheid. Start een dankbaarheidsdagboek en schrijf dagelijks drie positieve punten op waar je dankbaar voor bent. In de training zelfcompassie wordt hier ook uitgebreid bij stilgestaan.

Zin om mee te doen? Info groepstraining zelfcompassie